Tanya Jawab Agama Islam terkait perceraian

Talak kinayah

Talak Kinayah

Talak Kinayah secara harfiah adalah talak yang memakai kata kiasan. Secara istilah syariah talak kinayah adalah suatu jenis talak yang baru terjadi talak apabila saat suami mengucapkan ucapan itu disertai…